Novinky - Změny v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví

Od 3. 1. 2022 dochází ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Zejména to znamená změny v testování na Covid-19. Odkazy na dokumenty týkající se těchto změn jsou uvedeny níže. Zároveň budou v průběhu pátku 31. 12. 2021 zaslány informace všem žákům do jejich školních E-mailových schránek.

Leták přehledně shrnující změny od ledna 2022 ZDE.

Informace o změnách mimořádných opatření od ledna 2022 ZDE.

Mimořádné opatření MZČR ZDE.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022 všem studentům a zaměstnancům školy

 

Ředitel SOŠ Blatná vyhlašuje na dny 20. 12. až 23. 12. ředitelské volno z organizačních důvodů.

Tříd se bude týkat následovně:

  • První a druhé ročníky a 3.C: 20. 12 až 23. 12.
  • A a 3.B : 21. 12 až 23. 12.
  • Čtvrté ročníky 23. 12.

Podrobnosti viz. Změny rozvrhu na webu školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PÁTEK 14.1.2022 (8:00 - 16:00)


Prohlídky budou začínat vždy v "Půl" tedy (8:30, 9:30, 10:30, 11:30 apod.) Děkujeme a těšíme se na Vás :)

 

Případně můžete využívat i naší online prohlídku školy ZDE

 

DŮLEŽITÉ:


Na základě usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 947 (možno stáhnout zde) proběhne v pondělí 8. 10. 2021 a 15. 10. 2021 screeningového testování antigenními testy na Covid-19.

Podrobné informace k tomuto testování naleznete v materiálu MŠMT zde.

 

Základní informace:

  • testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), tuto skutečnost doloží „papírovým“ certifikátem (potvrzením), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování..

 

Novinky, Události

Nejnovější

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022 KE STAŽENÍ ZDE Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia. EKONOMICKÝ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ...

 

Účastníme se projektu:

Vaše Mateřská škola v Lednici pro Sluníčka, Koťátka, Kuřátka a Včeličky

Šablony 2019 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014965

Základní informace o škole:

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 (zkráceně SOŠ Blatná) je škola s více než šedesátiletou tradicí. V současné době nabízí celkem tři studijní obory (ŠVP) zakončené maturitou: Obchodní akademie, Elektronické počítače a Moderní informační technologie.

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky (a další dvě odborné elektrotechnické učebny s PC), každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Projektory jsou ve všech učebnách. Moderní areál školy nabízí kromě učeben travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična, domov mládeže, školní jídelna - vše propojeno spojovací chodbou.

Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce "O škole/fotogalerie".

SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného).

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projekt školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků každoročně začíná studovat na vysokých školách, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy. Mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory jsou ve všech učebnách. K výuce jsou využívány  interaktivní tabule, jako písárny učebny VYT.  Dále můžete navštívit elektrotechnické laboratoře, posilovnu, tělocvičnu s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovnu s informačním centrem, školní jídelnu i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru. Oblíbenými sporty žáků jsou také odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování. Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení a akcí pomáhá i Nadační fond školy.

Další informace o škole získáte v části "O škole" a při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz