Welcome to our school! Die Fachschule in Blatná
Snižení energetické náročnosti SOŠ Blatná Jihočeský kraj Město Blatná Ministerstvo školství grant Logo STYRAX Windows Phone 8 ProgeCad

Přijímací řízení - výsledky 1. kola jsou vyvěšeny (29. dubna po 12:00)

Jednotné testy z MAT a ČJL proběhly 12. a 15.4. Přijetí v 1. kole je oznámeno formou vyvěšení ve škole a na webu školy pod přiřazeným kódem (viz kritéria, 60% test a 40% prospěch ZŠ) a to až dne 29. dubna 2019 (výsledky testů obdrží všechny školy od CERMATU až během 28.4.). Kód (evidenční číslo žáka) najdete na pozvánce k testům. Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí. Přijetí nabude platnost až po odevzdání zápisového lístku škole (až teprve současně s odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč/zákonný zástupce písemné rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek je třeba škole odevzdat/zaslat do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků)! Bližší informace k přijímání v části "Přijímání žáků".

Uchazečům (jejich rodičům), kteří se prozatím umístili "pod čarou" doporučujeme kontaktovat ředitele a podat odvolání, velmi pravděpodobně bude možné odvolání vyhovět poté, co někteří "přijatí" neodevzdají zápisový lístek. (Zápisový lístek nutno do 10 pracovních dnů odevzdat řediteli školy!)


Druhé kolo přijímání pro OA a EP

Ředitel SOŠ Blatná vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro dva z oborů: Obchodní akademie a Elektronické počítače. Podrobnosti viz: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - další informace


Střední odborná škola Blatná má více než šedesátiletou tradici. V roce 2018 oslavila již 60. výročí existence.
OSLAVY 60 let SOŠ Blatná PROBĚHLY V SOBOTU 16. ČERVNA 2018. Fotoreportáž najdete ve fotogalerii ("zonerama"). Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a skvělou atmosféru!

V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

     Obchodní akademie

     Moderní informační technologie, Management v IT

     Elektronické počítače, CNC


Škola je moderně vybavena, má sedm učeben výpočetní techniky (5 obecných + 2 specializované pro elektrotechniku: měření a CNC), každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.
Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže - vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.


Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru, oblíbené jsou i odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování, žáci mají přístup do počítačových učeben včetně využití Internetu a softwaru školy od pondělí do čtvrtka každý den až do 18:00 (v úterý a ve čtvrtek lze i večer). Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení (např. Internet) a akcí pomáhá i Nadační fond školy. Škola udržuje mezinárodní spolupráci např. se školami v Portugalsku, Polsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Litvě (projekty Comenius), možnosti zahraničních pobytů žáků (možnost studia i ve Skotsku, v minulých letech i v USA atd.), mezinárodní komunikace prostřednictvím e-Twinningu probíhá průběžně a škola je v eTwinnigu nejlepší střední školou v rámci celé Evropy (ocenění v roce 2014).

Dny otevřených dveří na SOŠ BLATNÁ

Dny otevřených dveří proběhly v sobotu 20. října, v pátek 23. listopadu a v pátek 18. ledna. Po domluvě lze školu navštívit i jakýkoli jiný pracovní den.

Leták SOŠ Blatná 2017 Leták SOŠ Blatná 2017

Příprava na jednotné přijímací testy: KURZ ZDARMA

SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného kurzu:
BEZPLATNÉ KURZY K jednotným PŘIJÍMACÍM TESTůM PROBĚHNOU v lednu: v sobotu 19. ledna 2019 (od 8:45 do cca 12:00) příprava na MATEMATIKU a v sobotu 26. ledna 2019 (také od 8:45 do cca. 12:00) příprava na ČEŠTINU (vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak, jak bude zadáván, a následně společný rozbor a vysvětlení řešení jednotlivých otázek).


Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.czaktuality

Druhé kolo přijímání pro OA a EP

Ředitel SOŠ Blatná vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro dva z oborů: Obchodní akademie a Elektronické počítače. Podrobnosti viz: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - další informace

Konec prvního kola přijímání

Děkujeme za již (hojně) odevzdané zápisové lístky a připomínáme, že termín pro jejich odevzdání uplyne po středě 15.5. V oboru Informační technologie budou následně vypořádána podaná odvolání (a po 20.5. bude vyřešeno i 1 zbývající místo rezervované pro náhradní termín testů). Pro dva z oborů (Obchodní akademie a Elektrotechnika již bylo vyhlášeno 2. kolo na několik uvolněných míst. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - další informace

Pŕijímací řízení výsledky JSOU VYVĚŠENY (po 12:00 v pondělí 29.4.)

Přijetí v 1. kole je oznámeno formou vyvěšení ve škole a na webu školy pod přiřazeným kódem (viz kritéria, 60% test a 40% prospěch ZŠ) a to dne 29. dubna 2019 PO DVANÁCTÉ HODINĚ (výsledky testů obdrží všechny školy od CERMATU až během 28.4.). Kód (evidenční číslo žáka) najdete na pozvánce k testům. Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí. Přijetí nabude platnost až po odevzdání zápisového lístku škole (až teprve současně s odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč/zákonný zástupce písemné rozhodnutí o přijetí, zápisový lístek je třeba škole odevzdat/zaslat do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků)! Bližší informace k přijímání v části "Přijímání žáků". PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - další informace
Jednotné testy z MAT a ČJL proběhly 12. a 15.4.

Obhajoby žákovských projektů

Ve dnech 8.3., 18.3. a 19.3. v sále SOŠ Blatná probíhaly obhajoby žákovských projektů žáků 4. ročníku (všech oborů) formou počítačové prezentace a obhájení závěrečné práce v rámci předmětu praxe. Tato forma žákovských projektů byla vysoce hodnocena i v posledních 2 inspekčních zprávách. Žáci elektrotechnického oboru Elektronické počítače předvádějí a obhajují vlastní elektrotechnický výrobek (a jeho dokumentaci, letos se většinou jednalo o autonomní roboty), žáci oborů Informatika v ekonomice a Obchodní akademie obhajují informatickou či ekonomickou odbornou práci zpracovanou na základě předcházející souvislé praxe ve spolupracujících podnicích a organizacích. Fotoreportáž z obhajob umístíme do fotogalerie školy (a na facebook).

Nový web SOŠ Blatná

Již nějakou dobu pro Vás připravujeme nový web :)

NOVý WEB JE TÉMĚŘ DOLADĚN: adresa: www.blek.cz/wordpress/ Brzy na nový web přejdeme naplno a tento současný bude jen "archivní".

Webkamera u "školních" poštolek - poštolky už krmí mladé!

Přenos z webkamery u hnízda poštolek hnízdících na balkóně v nejvyšším patře budovy domova mládeže byl znovu spuštěn (již jedenáctý ročník přenosu). Loni koncem července vyletělo všech 6 úspěšně vyvedených poštolčat. Těšíme se na další hnízdní sezónu, letos mají poštolky na balkoně novou hnízdní krabici (pro školu stylovou z obalu 3D tiskárny). Během dubna by mělo být sneseno první vejce, během května by měla být krmena mláďata (většinou jich bývá celkem 6). Frekvence zobrazování obrázku z hnízda se zvýší při líhnutí mláďat. AKTUALITA (květen): poštolky krmí mladé! Přenos zajišťovaný žáky a zaměstnanci SOŠ Blatná lze sledovat na webkameře zde Jsou tam i informace z průběhu hnízdění a starší fotky. Další podrobnosti i z let minulých jsou na webu spolupracující ZO ČSOP Blatná zde.

Pozvánky na přijímací testy

Dne 20.3. CERMAT vygeneruje pro střední školy pozvánky, které uchazečům (jejich rodičům) škola následně odešle. Do školy uvedené v přihlášce na 1. řádce obdrží uchazeč pozvánku na pátek 12. dubna a do školy uvedené v pozvánce na 2. řádce bude pozvánka na pondělí 15. dubna. Z SOŠ Blatná pozvánku odešleme během čtvrtka 21.3. mailem (byl-li na přihlášce uveden) nebo poštou. Pokud přihlášeným uchazečům (jejich rodičům) mail či obálka s pozvánkou nedorazí do 28. března, tak je žádáme, aby školu kontaktovali s dotazem. Obdržíte-li pozvánku mailem, tak je třeba odeslat škole odpověď potvrzující přijetí mailu (přestože CERMAT mail nazval "Neodpovídejte" - čtěte text mailu a pozvánky, děkujeme).

Den otevřených dveří

V pátek 18. ledna byl již třetí den otevřených dveří (děkujeme všem za návštěvu i dvou minulých DOD). Zájemci o studium (a jejich rodiče) si mohou prohlídku školy domluvit (mailem či telefonicky) i na kterýkoli jiný pracovní den. Po domluvě je možná prohlídka celého areálu, učeben, domova mládeže, uvidíte ukázky robotů, programování včetně CNC, 3D grafiky atd...

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení musí zájemci odevzdat (zaslat škole) do 1. 3. 2019. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat v jednotném termínu v polovině dubna: v roce 2019 to bude v pátek 12. DUBNA (na škole uvedené na 1. řádce) a v pondělí 15. DUBNA 2019 (ve škole uvedené na 2. řádce), (přihlášení uchazeči obdrží pozvánky). Z obou termínů se lepší výsledek z ČJl i MAT zašle oběma školám. Bližší informace v odkazu "Přijímání žáků"

Příprava na přijímací testy: KURZ ZDARMA

Na všechny školy v ČR s maturitními obory se již od jara 2017 přijímá s povinným vykonáním "jednotných přijímacích testů" z češtiny a z matematiky. Informace najdete např. na webu msmt.cz nebo cermat.cz kde jsou ukázky loňských i předloňských "cvičných" testů viz ZDE.
Další ilustrační ukázky testů "Cermat" zpřístupní středním školám v lednu (a veřejně je opět vyvěsí až koncem února). SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného kurzu: BEZPLATNÉ KURZY K jednotným PŘIJÍMACÍM TESTůM PROBĚHNOU v lednu: v sobotu 19. ledna 2019 (od 8:45 do cca 12:00) příprava na MATEMATIKU a v sobotu 26. ledna 2019 (také od 8:45 do cca. 12:00) příprava na ČEŠTINU (vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak, jak bude zadáván, a následně společný rozbor a vysvětlení řešení jednotlivých otázek). Stačí se ve vypsaném termínu dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma), uvítáme pokud zájemci účast předem nahlásí mailem, ale není to podmínkou účasti.

CERTIFIKACE odborných znalostí

Počínaje školním rokem 2015/16 SOŠ Blatná žákům průběžně vydává "školní" certifikáty osvědčující absolvování ucelených bloků odborných znalostí. Na konci daného ročníku či bloku odborných praxí obdrží žák, který odbržel za danou oblast alespoň hodnocení "dobrý", písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti a dovednosti v daném oboru (např. z oblasti ekonomiky a účetnictví, marketingu, manegementu, kancelářského softwaru, operačních systémů (IT instalací), webových technologií, programování (včetně CNC), počítačové grafiky, svařování optických kabelů, ale i o účasti v mezinárodních projektech či o obhajobě žákovského projektu). Tyto certifikáty budou konkretizovat a doplňovat ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat dílčí bloky odborných kompetencí). Za rok 2017/18 budou certifikáty vydány v září žákům nižších ročníků (a poštou do konce července čtvrťákům - absolventům).

Krásné Vánoce a školní PF

Všem žákům, zaměstnancům i přátelům školy přejeme pohodové Vánoce. Ve vestibulu SOŠ Blatná je znovu tradičně netradiční vánoční stromek, foto našeho štafloidního stromku je zde a školní PF pro rok 2019 je zde.

Vánoční laťka středa 19.12. od 14:00

Ve středu dne 19.12. 2018 se uskutečnil 26. ročník závodů ve skoku vysokém s hudbou v tělocvičně SOŠ Blatná.
Závody se vydařily, fotoreportáž se objeví ve fotogalerii na tomto webu (zonerama), snímek tří nejlepších v nejobsazenější kategorii žáků SOŠ je zde. Na Vánoční laťku hlásili žáci a žákyně SOŠ Blatná i ZŠ z Blatné a okolí (tradičně např. ze ZŠ Kasejovice). Příspěvek na ceny a vybavení poskytlo Město Blatná - děkujeme! Pozvánka pro žáky ZŠ viz zde.

Maturitní ples

V pátek 30.11. čtvrťáci ( s pomocí Nadačního fondu SOŠ Blatná) pořádají v blatenské skolovně maturitní ples (na mafiánské téma, pozvánka na školním facebooku).

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ zdarma

pokračujeme v PC kroužku, od 19. 10. 2018

plakátek na kroužek

Okresní kolo Středoškolského atletického poháru

Dne 18. 9. 2018 se uskutečnilo v Blatné okresní kolo Středoškolského atletického poháru.

Závodu, který pravidelně organizuje SOŠ Blatná, se zúčastnilo celkem 9 atletických týmů.
K vidění byla celá řada kvalitních sportovních výkonů. Nejhodnotnější výkony předvedla Kamila Pilíková z Gymnázia Strakonice, která 60m dokázala zaběhnout v čase 7,8 s a 200m za 26,8 s. Její výkony dopomohly i k celkovému vítězství Gymnázia Strakonice v kategorii dorostenek. Taktéž v kategorii chlapců zvítězilo celkově Gymnázium Strakonice. Pořadatele závodů nejvíce potěšilo, že družstvo chlapců SOŠ Blatná obsadilo celkově druhé místo. Dařilo se zejména Tomáši Saidlovi, který zvítězil ve skoku vysokém s výkonem 174 cm a ve skoku dalekém obsadil 3. místo výkonem 519 cm. Třetí místa dále ještě dokázali obsadit Jakub Záleský v běhu na 60m, Denis Juřica (1500m), štafeta 4x 200m (Janda, Záleský, Jastraban, Seidl). Mezi dívkami se nejvíce dokázala prosadit Tereza Šípová, která stejně jako minulý rok zvítězila ve vrhu koulí (3kg) s výkonem 10,63 m. Opět tak zlepšila i svůj rekord školy.

SPORTSHOW PRO ZŠ i VEŘEJNOST

přijďte ve čtvrtek 20.9.2018 mezi 10:00 až 16:30 na den plný nejen sportovních aktivit a ukázek na SPORTSHOW 2018 v SOŠ Blatná

program SportShow2018

V areálu najdete i občerstvení a v jedné učebně budou promítány filmy s tématikou první pomoci.

SportShow 2018 v SOŠ Blatná

SPORTOVNÍ SHOW v SOŠ Blatná ve čtvrtek 20. září!

Pozvánka pro všechny žáky i jiné zájemce (plakátek v příloze) na již třetí ročník sportovní (nejen) SPORTSHOW v areálu Střední odborné školy Blatná (V Jezárkách 745). Zveme všechny ve čtvrtek 20. 9. 2017 do areálu Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745, kde si bude možno vyzkoušet různé sporty a různé aktivity. Areál SOŠ Blatná se Vám otevře od 10:00 do 16:30 na adrese: SOŠ Blatná, V Jezárkách 745. Program ještě připomeneme (upřesníme) počátkem příštího týdne. Výčet některých aktivit: judo, tanec (tanečnice a mažoretky), hokejbal, skok vysoký, sportovní střelba (vzduchovky i sportovní vzduchové pistole), oblíbené koule bumper ball (venku či v tělocvičně), 3D virtuální realita v několika variantách (pavilon VYT), florbal, fotbal, softbal, šipky, deskové hry, skok daleký, stolní tenis, badminton, kroket, volejbal, basketbal, ukázky robotů a závody s nimi (učebna ve škole)… a nebude samozřejmě chybět občerstvení s venkovním posezením. A i další překvapení…. Taktéž bude přístupna k prohlídce většina areálu SOŠ. Pořádáme ve spolupráci s DDM Blatná a místními sportovci (judisté, hokejbalisté, TJ Blatná – fotbal, tanečnice a mažoretky Prezioso atd…) (návštěva je možná jak ve skupině –„se školou“, tak i individuálně – s kamarády či rodiči)

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ bude i v roce 2018/19

Stejně jako v předchozích letech bude od října 2018 v SOŠ Blatná otevřen počítačový kroužek pro žáky základních škol (zdarma!). V učebnách výpočetní techniky v SOŠ Blatná si mohou vyzkoušet tvorbu webových stránek, programování nebo práci s grafickými programy a další dovednosti dle domluvy (včetně 3D virtuální reality). Kroužek probíhá od 19.října pravděpodobně opět každý pátek od 14 hodin - v případě změny termínu zájemce upozorníme.

Více informací naleznete zde. Informace pro rok 2018/19 budeme aktulitzovat v září.

Informace pro nové žáky 1. ročníku

Tak jak bylo uvedeno na rozhodnutí o přijetí: podrobné informace ke studiu (včetně učebnic, stravování a informací k případnému ubytování na domově mládeže) BYLY rodičům přijatých žáků odeslány poštou počátkem prvního červencového týdne a 3.7. byly stejné informace vyvěšeny (aktualizovány) i na tomto webu (ve složce "Žákům a rodičům"). Krásné prázdniny a v září na viděnou v SOŠ Blatná.

Videa pro program eTwinning

SOŠ Blatná se pokusí znova navázat na program eTwinning. Koukněte na nová prezentační videa.
Presentation of High School Blatná, the Czech Republic
Video 1
Video 2

Fotogalerie z oslav 60 let SOŠ Blatná

Děkujeme všem návštěvníkům za účast na oslavách SOŠ Blatná. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z této akce (doplnili jsme některé další ze softbalu Bangles versus Divočáci).
Fotografie 60 let SoŠ Blatná Absolventům a bývalým zaměstnancům je k dispozici ke stažení i nový dodatek Almanachu Dodatek almanachu k 60. výročí školy v PDF

SOŠ Blatná má kód ve vesmíru !!!! Z mezinárodní vesmírné stanice již v květnu dorazila první naměřená data.

Školním týmem naprogramovaný kód v jazyce Python (na Raspberry Pi) byl mezi 200 jinými vyhodnocen Evropskou vesmírnou agenturou a ve druhém kole soutěže vybrán pro instalaci na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Skvěle!!! Podrobnější informace budou následovat.

Více o soutěži na našem Facebooku.
Gratulace od ESA astronauta Alexandera Gersta pro vítězné kódy.

OSLAVY 60 let SOŠ Blatná v sobotu 16.6.2018 + program

OSLAVY 60 let SOŠ Blatná PROBĚHNOU V SOBOTU 16. ČERVNA 2018. Pro absolventy bude už v pátek 15. června zajištěna možnost setkání a přespání v domově mládeže (a to jen za "výroční" symbolickou cenu 60Kč platnou pro absolventy, pro jejich doprovod cena běžná...). Nejpozději v den oslav bude k dispozci ke stažení soubor s novým dodatkem almanachu navazujícím na almanachy z minulých výročí. Bude obsahovat i aktualizovaný seznam absolventů a pedagogů a ostatních zaměstnanců.
Program sobotních oslav zde

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy VYHLÁSIL DRUHÉ KOLO přijímacího řízení na několik volných míst ve všech třech oborech. Pro druhé kolo přijímacího řízení je nabízeno: 9 míst pro ŠVP Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika 26-41-M/01), 5 míst pro ŠVP Moderní informační technologie (RVP Informační technologie 18-20-M/01), 10 míst pro ŠVP Obchodní akademie (RVP Obchodní akademie 63-41-M/02). V případě, že uchazeč zatím nikde neuplatnil zápisový lístek (nebyl tak přijat v kole prvním na žádnou školu), může poslat přihlášku do dalšího kola jasně označenou 2. kolo a s potvrzeným prospěchem ze ZŠ, v případě oboru Elektrotechnika i s potvrzením od lékaře. Případně kontaktujte ředitele školy. Přihlášky lze podávat průběžně až do 25. 6. 2018. Bližší informace včetně dodatku kritérií jsou v části "Přijímací řízení".

MATURITY

Od 21.5. do 25.5. probíhají ústní maturitní zkoušky. Všem maturantům přejeme, aby jako absolventi v pátek 1.6. slavnostně převzali maturitní vysvědčení (v obřadní síni na zámku v Blatné). V praktické maturitní zkoušce konané již 11.5. letošní čtvrťáci obstáli, stejně jako stoprocentně uspěli v písemkách z češtiny i cizího jazyka (ANJ a jednou NEJ) a z didaktického testu z ANJ. Z letošních čtvrťáků všichni přihlášení na matematiku uspěli (jediný neúspěch z MAT měl žák opakující z loňska) - tedy i matematika dopadla velmi nadprůměrně (celostátně opět více než 23% neuspělo). Jen několik jedinců si na podzim zopakuje didaktický test z ČJL (procento odpovídá letošní celostátní průměrné neúspěšnosti).

SOŠ Blatná na STUDENTSKÉM DNI v pátek odpoledne v Blatné

V pátek 17. května odpoledne proběhne v centru Blatné tradiční STUDENTSKÝ DEN organizovaný CKVB Blatná se studenty místních škol. V pestrém hudebním, zábavném i vzdělávacím programu najdete minimálně od 14:30 do 17:15 i stánek SOŠ Blatná mimo jiné s ukázkami 3D virtuální reality, robotů i s informacemi o "vesmírném projektu" s programem umístěným na ISS. Více o STUDENTSKÉM DNU najdete na webu CKVB

Made with UNITY

Učební praxe z programování ve 2. ročníku. Proč programovat kalkulačky, když můžeme hry!!! Pomocí programu Unity 3D jsme splnili požadovaný plán praxe a ještě nás to bavilo. Více v našem příspěvku na FB.
Příspěvek na Facebooku

Ekonomická beseda pro 4. ročníky

I letos proběhla ekonomická beseda pro 4. ročníky na SOŠ Blatná, více najdete na našem Facebooku

Májový běh 2018

Dne 16. 5. 2018 se studenti SOŠ Blatná zúčastnili tradičního běhu a podařilo se jim dosáhnout výborných výkonů. V kategorii SŠ chlapci se na prvním místě v běhu na 1500m umístil Denis Juřica (5:02,00 min), druhý skončil Jakub Záleský (5:14,00 min) a třetí byl Kryštof Francl (5:15,00 min) V kategorii SŠ dívky první místo v běhu na 800m obsadila Ludmila Karlíková (2:16,00 min), druhá byla Petra Prokopová (4:00,00 min) a třetí Monika Poláková (4:07,00 min). I dalším našim běžcům děkujeme za reprezentaci školy.

Přijímací řízení výsledky 1. kola

Zde naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018 vyvěšené 27.5. Do 10 pracovních dnů (tedy do 15.5.) je třeba řediteli SOŠ Blatná předat zápisový lístek (s podpisy žáka i zákonného zástupce). Na základě odevzdání zápisového lístku ředitel předá písemné rozhodnutí o přijetí.

Víte, že????

14. března jsme oslavili na SOŠ Blatná mezinárodní Den Pí??? Foto, Info.


V březnu probíhají obhajoby Žákovských projektů studentů 4. ročníku. Foto a info v příspěvku na našem FB.


16. března se zúčastnilo 18 studentů soutěže Matematický klokan 2018. Foto a info v příspěvku na našem FB.

SOVÍ VEČER v SOŠ Blatná

Ve čtvrtek 15. března se od 19:00 v sále SOŠ Blatná koná akce SOVÍ NOC pro veřejnost (i pro žáky školy ubytované v DM) - podrobněji viz facebook školy nebo web ZO ČSOP Blatná www.csop.cz/blatna Kdo přijde již v 17:00 může vyjet do okolí pozorovat a poslouchat sovy na živo.

Přihlášky ke studiu

Do 1. března se přijímají přihlášky do prvního kola přijímání do prvního ročníku do všech tří oborů (viz část "přijímání žáků"). Pozvánky na jednotné přijímací testy budou odesílány v průběhu března (testy se konají 12. dubna v případě uvedení školy/oboru na 1. řádce přihlášky anebo 16. dubna v případě uvedení školy/oboru na 2. řádce).

Sněhuláci na DM

Dne 19. 2. 2018 se na DM SOŠ Blatná konala soutěž o nejhezčího sněhuláka. I přes nepříznivé sněhové podmínky se podařilo postavit studentům z DM krásné sněhuláky v různých podobách.

Viz foto.

Ekonomické soutěže za 1. pololetí

V prvním pololetí jsme se účastnili několika ekonomických soutěží, více informací o soutěžích najdete zde.

Přípravné kurzy na přijímací testy

V pátek 2. února a 10. února proběhly na naší škole konzultace k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro žáky z devátých tříd. Děkujeme za velký zájem a přejeme hodně úspěchů při přijímacích testech.

Kurzy 2018

Astro Pi -> kód na vesmírnou stanici

Programujeme kód v jazyce Python na Raspberry Pi pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Jsme ve druhém kole. Držte nám palce!!
Více na našem Facebooku

Den otevřených dveří pátek 19.1.

Ředitelství Střední odborné školy Blatná zve žáky devátých tříd a jejich rodiče i ostatní zájemce o studium k osobní návštěvě a prohlídce areálu školy. DALŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE V PÁTEK 19. LEDNA 2018 (celý den do 16:00). Spolu s informacemi o přijímání do všech 3 oborů proběhnou prohlídky počítačových i jiných odborných učeben a celého areálu včetně sportovišť, domova mládeže a jídelny. Zájemci uvidí ukázky konstrukce a programování robotů, programování CNC a 3D tisku, programování pro PC i aplikací pro "chytré telefony", tvorby grafiky, zpracování videa a atraktivní UKÁZKY 3D VIRTUÁLNÍ REALITY a informace o "vesmírném projektu" školy. Škola je zájemcům otevřena i kterýkoli pracovní den (po telefonické či mailové domluvě). Na únor jsou plánovány bezplatné konzultace k jednotným přijímacím testům (z češtiny i matematiky) během dne otevřených dveří 19.1. to budou jen individuální rady dle zájmu, ale poté PROBĚHNOU BEZPLATNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM TESTůM o pololetních prázdninách v pátek dne 2.února 2018 (od 8:30 do max. 12:00) příprava na MATEMATIKU a v sobotu 10.února 2018 (také od 8:30 do max. 12:00) příprava na ČEŠTINU (vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak jak bude zadáván a následně společný rozbor a vysvětlení řešení jednotlivých otázek).

Vánoční laťka - aktualizováno

Závody ve skoku vysokém středa 20. prosince 2017 od 14:00 tělocvična SOŠ Blatná.
Kategorie:
dívky z 8. a 9. tříd ZŠ
chlapci z 8. a 9. tříd ZŠ
dívky SOŠ Blatná
chlapci SOŠ Blatná
Výsledky a foto na Zoneramě nebo na našem Facebooku

Adopce sirotka z Ugandy

Žáci a zaměstnanci školy "adoptovali" malého chlapce z ugandské Buhomy v rámci charitativní akce společnosti BwindiOrphans. Vybraný příspěvek umožní "našemu" Rolandovi zajistit náklady spojené se školní docházkou a celoroční stravování. Podrobnosti najdete na webu www.bwindiorphans.org, Roland Akampurira je v odkaze Děti - Adoptované. SOŠ Blatná samozřejmě bude Rolanda podporovat i další roky školní docházky. Počátkem dubna jsme od ROLANDA obdrželi PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ do roku 2015 spolu se zprávou o ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ 3.ročníku a postupu DO 4.TŘÍDY (vysvědčení najdete na výše uvedeném webu). Podporou sirotků z Buhomy nacházející se u NP Bwindi se navíc nepřímo přispívá i k ochraně mimořadné přírodní lokality kde v pralese žijí poslední horské gorily a podporou místních obyvatel lze zabránit tlaku na kácení pralesa a hledání příjmů z pytlačení. SOŠ Blatná může (kromě jiných environmentálních besed či vycházek) nabídnout školám i promítání fotografií a přednášku o přírodě Ugandy - informace u ředitele školy. Pro žáky SOŠ tato environmentální přednáška již proběhla a bude zařazena znovu v rámci výuky ekologie.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok 2018 přeje SOŠ BLATNÁ
PF2018

Netradiční vánoční stromek a předvánoční čas v DM

SOŠ Blatná děkuje všem sponzorům a fanouškům našeho netradičního vánočního stromku za podporu, pomoc a za věnované ozdoby. Pozor, advent teprve začíná, v případě, že chcete podpořit akci “přines si své Vánoce do školy“, stále máte možnost věnovat vaši ozdobu. Sběrným místem zůstává infocentrum. Všem přejeme krásný předvánoční čas a hezký zbytek roku 2017.

Vánoční výzdoba a výroba netradičního vánočního stromku na DM. Dne 29.11. a 30.11. proběhla v Domově mládeže SOŠ Blatná předvánoční příprava ještě před prvním adventem.


Info a foto na našem Facebooku SOŠ Blatná

Zájezd Švýcarsko

Jazykově-poznávací zájezd ve Švýcarsku—studenti SOŠ Blatná navštívili nejatraktivnější místa Švýcarska. Gornergrat-vrchol 3 km jižně od Zermattu, výška 3130 m n. m.
Foto zde